• Levně
  • Rychle
  • Kvalitně
 
Nacházíte se: Autoopravna Kubík Trhové Sviny >> EKO likvidace vraků

EKO likvidace vraků

Jsme oprávněná firma ke sběru a likvidaci autovraků na jihu Čech.

Nabízíme ekolikvidaci osobních a užitkových vozů, motocyklů ,atd....v jakémkoliv stavu .

                                                       ZDARMA

   zajišťujeme odtah vašeho vozu/vraku + vystavení dokladu o ekologické likvidaci.

Doklad o ekologické likvidaci vozidla je potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel. Ke kompletnímu vyřazení vašeho vozu předložíte na místním dopravním inspektorátu : vystavený protokol o ekologické likvidaci , SPZ ,velký technický průkaz a občanský průkaz.

V případě zájmu i to vše za vás vyřídíme, stačí se jen domluvit.   Šetříme váš čas....

       Zavolejte kdykoliv, pracujeme 7dní v týdnu a na telefonu jsme neustále....

             domluvíme tak termín převzetí vozu , tak aby vám co nejvíce vyhovoval.

                                            mob.   608 444 509

              !!!!   Můžeme vám za autovrak vyplatit i zajímavou peněžitou částku. !!!!

Při jednání je nezbytné předložit:

  • technický průkaz vozidla (TP)
  • občanský průkaz
  • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

  • technický průkaz vozidla (TP)
  • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
  • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku,
  • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.

Postup řešení ekologické likvidace

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

• Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
• Předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku

 

Kde získat doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

 

Účel:  EKOLIGICKÉ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Primárním cílem je efektivní stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí. Druhotným cílem je dosáhnout požadovaného stupně recyklace materiálů z vozidel s ukončenou životností.

Ekologickou likvidaci autovraků stanovuje zákon 185/2001 Sb., kde řadí vozidlo s ukončenou životností do kategorie nebezpečných odpadů. S nebezpečnými odpady musí být náležitě zacházeno. Proto jsou majitelé vozidel s ukončenou životností nuceni předávat vozidla pouze autorizovaným zpracovatelům autovraků. Majitel vozu za ekologickou likvidaci autovraku neplatí. Zákon zakazuje zpracovatelům autovraků ukládat poplatek ze ekologickou likvidaci vozidla. To neplatí v případě tzv. nekompletního vraku. Pokud ale některé části chybí, může firma požadovat finanční náhradu. Kompletnost se vztahuje k částem, které jsou nebezpečným odpadem, nebo jsou znečištěny nebezpečným odpadem. Účel kompletnosti autovraku je konzistentní s primárním cílem ekologické likvidace. Naopak, je-li jeho vůz kompletní, může dokonce od autovrakoviště dostat zaplaceno.

 

Přijímané ODPADY:       16 01 04 Autovraky

                                      16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

 

 

Provozovatel: P.Kubíková

Oprávněná osoba - jednatel: P.Kubíková   Tel.: 774230025 

IČO: 74881469

Sídlo podnikání: Čížkrajice 7, 37401 Trhové Sviny

Vydal M.Ú.-Trhové Sviny ŽIV.1992/09/Pol       778/12/Cho

Souhlas k provozu zařízení vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje, Č.Budějovice (tel.:386720111)